Nezařazené

Nabízíme jedinečný systém pro evidenci docházky i řízení přístupu


ProÄ byste si do Vaší firmy mÄ›li pořídit moderní docházkový systém? Dokonalé vybavení od specializovaného dodavatele se postará o snížení finanÄních nákladů a o navýšení efektivity Äasové využitelnosti. VsaÄte na funkÄní formát programu, který si můžete dopřát za mimořádnÄ› sympatických cenových podmínek pro monitoring docházky firemních zamÄ›stnanců také Vy. Moderní technologie nahrazuje namáhavou ruÄní práci.

Moderní technologie významnÄ› uÅ¡etří Váš Äas i VaÅ¡e peníze

Pořízení fotografie zamÄ›stnance pÅ™i příchodu i odchodu, monitoring konkrétních Äinností, nastavení Äasového Äidla pro pohyb v konkrétním prostoru i další speciální Äinnosti jsou vlastní speciálnímu zařízení, jakým je docházkový systém ověřeného distributora. Kontaktujte oficiálního dodavatele znaÄkového aparátu, který Vám otevÅ™e cestu k dokonalému nastavení soustavy dat, a to bez vÄ›tšího finanÄního zatížení. Ceny, které si pro Vás renomovaná firma za instalaci docházkového systému pÅ™ipravila, jsou navrženy s individuální kalkulací dle konkrétního rozsahu a obsahu individuální zakázky.