Nezařazené

Podnikání je především zodpovědnost

Každý z občanů má tuto možnost, přivést do reality, na trh a do společnosti svoje nápady. Otevřít si živnost není žádná složitá věc, ale příprava a vůbec nějaká strategie základních odpovědí, co od toho očekáváme, by měla být na prvním místě. Než vůbec podnikneme první kroky, tak bychom si měli sestavit podnikatelský plán, malou nápovědu nám může poskytnout . Možná poté, když uvidíme na papíře, co se všechno od nás bude očekávat, tak raději zůstaneme zaměstnaní, tam, kde jsme. Nebo uvidíme na druhou stranu jinou cestu a pak není problém po ní kráčet, jelikož budeme mít vytvořenou mapu, která nám může pomoci, v tom, jakým směrem se vydat a chovat se zodpovědně.
oranžová zeď kanceláře.jpg

Tvoříme základ

V první řadě je dobré si v klidu sednout a popřemýšlet o našem záměru. Pokud jsme šikovní v ruční výrobě nebo v jiném sektoru, který můžeme nabídnout společnosti a okolí, proč to nezkusit. V první řadě, aniž bychom někam chodili na úřad, začneme u sebe a vytvoříme si zkušební podnikatelský plán. Také se mu říká byznys plán. Zde si vytvoříme optimální cestu, jak dosáhnout úspěchu, ale vytýčíme i rizika, která nás mohou potkat.
psaní fixou na tabuli.jpg

Co by měl obsahovat?

1. Představení našeho podnikání – firmy.

2. Hlavní myšlenku, v jaké oblasti chceme proniknout na trh, co nabízíme za produkt nebo služby, jaké zákazníky chceme oslovit a získat.

3. Popřemýšlet o tom, zdali to zvládneme sami nebo se společníkem, případně se zaměstnanci.

4. Popsat jak bude firma vypadat, sepsat společníky a jejich přínosy pro budování. Zároveň se podívat po okolí, zdali v blízkosti není již někdo, kdo tyto služby provádí. Případně se můžeme doplňovat s konkurencí. Například někdo má kadeřnictví, doplníme to například kosmetickým salonem, masážními službami atd. Tím pádem si nebudeme překážet, ale doplňovat. Je dobré popřemýšlet o finanční částce – pronájem, kauce, energie atd.
mladý pracovník.jpg

5. Ujasnit a vytyčit si, v čem se budeme lišit od konkurence jako všeobecně, co lze udělat navíc, co jiní v našich službách nenabízí.

6. Průzkum trhu – co by vlastně lidé nejvíce chtěli, co jim schází. Je dobré naslouchat zákazníkům.

7. Dále soupis dodavatelů, propagaci, časový harmonogram, aby nás práce nepohltila a také cenové relace.

8. Rozhodně je nutné si stanovit rizika, která by nás mohla potkat, poté na ně budeme připraveni.

9. Každý rok si vytvořit nový plán je naprosto ideální.